Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Federatie is onderworpen aan een goedkeuring op de algemene vergadering, die plaatsvindt tijdens het eerste semester van elk jaar.

Mogen vragen om lid te worden, in overeenstemming met de statuten :

–        vzw’s, universiteiten, Federale wetenschappelijke instellingen

–        privé-onderzoekers erkend voor hun werk op het terrein van de archeologie in Wallonië en Brussel

–        alle natuurlijke en rechtspersonen die door hun activiteiten bijdragen aan de instandhouding of verbetering van het archeologische erfgoed.

De vereniging die lid wenst te worden, wordt verzocht een kopie van haar statuten en een overzicht van haar activiteiten aan de FAW over te maken. Idealiter is er een vertegenwoordiger van de vereniging (of aanvrager) aanwezig op de algemene vergadering om de doelstellingen en projecten van de vereniging voor te stellen en om eventuele vragen te beantwoorden.

Het lidmaatschap bij de FAW (bijdrage van 35 euro voor 1 april of 35 euro na deze datum):

–    geeft recht op de publicaties Vie archéologique et VA Info, en de mogelijkheid om metalen voorwerpen uit opgravingen en verzamelingen van de vereniging te restaureren (aan kostprijs)

–    biedt haar leden de gelegenheid bijdragen over nationale archeologie te publiceren en het gebruik van de diensten van de tekenaar voor illustraties

–    geeft toegang tot haar bibliotheek (op afspraak in de K.M.K.G in Brussel)

–    het gebruik van een geautomatiseerde inventaris op FM Pro op het netwerk AICIM van het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

  • Vie archéologique 76Vie archéologique 76

     Achilles GAUTIER, Chasse, fauconnerie et élevage médiévaux à Wellin (province de Luxembourg, Belgique), p.
  • Vie archéologique 75Vie archéologique 75

   Hélène COLLET, Kai FECHNER, Évelyne GILLET, Alain HENTON, Christine LAURENT, Bérangère MARTIN, Sylviane MATHIEU &
  • Vie archéologique 74Vie archéologique 74

   Éric LEBLOIS, Timbre sur amphore de type Dressel 20 mis au jour à Willemeau (Hainaut), sur le site de la villa du "Chemin
  • Vie archéologique 73Vie archéologique 73

   Daniel DESTERBECQ, Les sites préhistoriques de Saint-Amand et de Brye (Fleurus, Hainaut). Prospections complémentaires et
  • Vie archéologique 72Vie archéologique 72

   Actes du colloque AlimenTerre. Archéologie & Alimentation Espace gallo-romain, Ath, le 23 février 2013 Musée
  • Vie archéologique 71Vie archéologique 71

   Xavier DERU, Pierre MATHELART & Gilles FRONTEAU, L’atelier de potiers romains de la Ville d’Anderlecht à Blicquy