Wie zijn wij ?

De Federatie van Archeologen van Wallonië en van Brussel (FAW) groepeert de archeologische verenigingen en kringen van Wallonië en Brussel. Zij zet zich in voor het productief maken van het archeologische erfgoed van Wallonië en Brussel.

De FAW heeft als doel vrijwillige onderzoekers te omkaderen en hen wetenschappelijke bijstand te verlenen met het oog op het uitgeven van hun opgravingsverslagen in het tijdschrift VIE ARCHEOLOGIQUE. Bovendien stelt zij de diensten van een tekenaar ter beschikking voor de illustraties van bijdragen in dit tijdschrift. Ze onderneemt en ondersteunt acties om het publiek te sensibiliseren voor de problemen betreffende de bescherming en de studie van het archeologische patrimonium, die worden opgenomen in Va Info, een maandelijkse archeologische nieuwsbrief.

De FAW bevordert eveneens het contact tussen de officiële instellingen en de vrijwillige archeologen, evenals de samenwerking tussen de onderzoekers en beschikt over een documentatiecentrum dat vrij toegankelijk is. De samenwerking met de Openbare dienst van Wallonië stelde ons – dankzij regelmatig vernieuwde overeenkomsten – in staat

de bibliografie van Archeologie in Wallonië, een essentieel instrument voor de onderzoekers, voort te zetten.

Met het oog op een betere diversificatie van haar onderzoek biedt de FAW ook haar steun aan voor de codering van de inventaris van archeologische voorwerpen in de musea die lid zijn, in het kader van het project AICIM (geïnformatiseerde toegang tot de verzamelingen van musea) dat door het Ministerie van de Franse gemeenschap gelanceerd werd.

Door de voorwerpen die tijdens het onderzoek ontdekt werden te restaureren, biedt de FAW een wetenschappelijke ondersteuning voor de studie, conservatie en presentatie in de musea.

  • Vie archéologique 76Vie archéologique 76

     Achilles GAUTIER, Chasse, fauconnerie et élevage médiévaux à Wellin (province de Luxembourg, Belgique), p.
  • Vie archéologique 75Vie archéologique 75

   Hélène COLLET, Kai FECHNER, Évelyne GILLET, Alain HENTON, Christine LAURENT, Bérangère MARTIN, Sylviane MATHIEU &
  • Vie archéologique 74Vie archéologique 74

   Éric LEBLOIS, Timbre sur amphore de type Dressel 20 mis au jour à Willemeau (Hainaut), sur le site de la villa du "Chemin
  • Vie archéologique 73Vie archéologique 73

   Daniel DESTERBECQ, Les sites préhistoriques de Saint-Amand et de Brye (Fleurus, Hainaut). Prospections complémentaires et
  • Vie archéologique 72Vie archéologique 72

   Actes du colloque AlimenTerre. Archéologie & Alimentation Espace gallo-romain, Ath, le 23 février 2013 Musée
  • Vie archéologique 71Vie archéologique 71

   Xavier DERU, Pierre MATHELART & Gilles FRONTEAU, L’atelier de potiers romains de la Ville d’Anderlecht à Blicquy